# Regulamin serwisu Agua.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Esentia Aligata sp. z o.o., zwaną w dalszej części dokumentu Spółka. Serwis pod adresem Agua.pl, prowadzony przez Spółkę będzie w dalszej części dokumentu nazywany Serwisem. ### Dane kontaktowe * Spółka zarejestrowana jest przy ul. Wróbla 8, 02-736 Warszawa. * Kontakt mailowy do biura: info@agua.pl * Kontakt telefoniczny do biura: +48 502390293 * KRS: 0000186680, NIP: 5471996177, Regon: 072886795. ### Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną * Spółka udostępnia katalog produktów firm trzecich za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet. * Spółka umożliwia użytkownikom dzielenie się informacjami. * Spółka wysyła listy z informacjami o charakterze promocyjnym do użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji. * Spółka wysyła użytkownikom powiadomienia o zmianach funkcjonalnych w serwisie. * Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego blokowania dostępności niektórych usług na stronach Serwisu. ### Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym * Kompletnym stanowiskiem komputerowym wraz z poprawnie działajaca przegladarka HTML (Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari, Chrome) w wersji nie starszej niz z okresu 12 miesięcy poprzedzajacych wejscie na stronę Serwisu. * Łączem internetowym o przepustowości nie mniejszej niż 512 Kb/s. ### Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym Wszystkie treści zgłaszane do publikacji przez użytkowników Serwisu i klientów Spółki muszą spełniać następujące warunki: * Nie mogą naruszać obowiązującego prawa. * Nie mogą naruszać dóbr osobistych innych osób lub podmiotów. * Nie mogą naruszać ogólnie przyjętych w cywilizowanym społeczeństwie norm zachowania i wypowiedzi. * Nie mogą mieć charakteru reklamy produktów lub podmiotów innych niż te udostępniane na stronach Serwisu. * Nie mogą mieć charakteru spamu internetowego. * Muszą przedstawiać realna wartość dla innych użytkowników pomocną przy dokonywaniu późniejszych zakupów. * Identyfikator profilu nie może zawierać nazw handlowych i / lub znaków towarowych firm trzecich. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji takiego identyfikatora lub zablokowania / usunięcia profilu. * Jeżeli zgłoszone treści nie spełniają wymagań z punktu (1), Spółka może odmówić ich publikacji lub opublikować je po dostosowaniu zawartości do tych wymagań. * Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania i / lub usuwania treści zgłoszonych przez Użytkowników w dowolnym momencie i zakresie, bez podania przyczyny. * Konta użytkowników zgłaszających treści nie spełniające wymagań z punktu (1) będą blokowane. ### Prawa autorskie i licencje * Użytkownicy zgłaszający jakakolwiek treść w serwisie (tekstowa, graficzna lub inna) oświadczają, ze przysługują im prawa autorskie do publikowania zgłaszanych treści. * Użytkownicy zgłaszający jakiekolwiek treści (w formacie tekstowym, graficznym, dźwiękowym, filmowym lub innym) w serwisie udzielają Spółce w momencie zgłoszenia treści licencję uprawniajacą do modyfikowania treści, odpłatnego lub bezpłatnego udzielania sub-licencji innym podmiotom, publicznego wyświetlania i odtwarzania zgłoszonych materiałow. Licencja jest wyłaczna, nieograniczona terytorialnie ani czasowo. * Publikowanie i/lub wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty we własnych utworach całości lub fragmentów materiałów publikowanych przez Spółkę bez pisemnej zgody Spółki jest zabronione. ### Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną * Materiały prezentowane w serwisie Spółki nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. * Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszelkich publikowanych w Serwisie materiałów i informacji (w tym cen produktów oraz tego regulaminu) w każdym możliwym zakresie i w dowolnym momencie. ### Bezpieczeństwo i polityka prywatności * Spółka jest zarejestrowana w GIODO pod numerem: 63449 * Wszystkie dane przekazywane przez uzytkowników Społce (w tym dane osobowe) przechowywane są w bezpieczny sposób i udostępnione w kontrolowany sposób tylko uprawnionym pracownikom Spółki. * Spółka nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych przekazywanych Spółce przez Klientów. * Założenie profilu oznacza akceptację przez uzytkownika tresci niniejszego regulaminu. * Założenie profilu oznacza zgodę na publikację następujących informacji: alfanumerycznego identyfikatora, płci i przedziału wiekowego * Poprzez założenie profilu, użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z poźn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę. ### Polityka cookies Korzystając z serwisu Agua.pl zgadzasz się, aby serwis korzystał z cookies. Jeżeli nie chcesz, aby Agua korzystała z cookies, możesz zablokować ich funkcjonowanie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W takim jednak wypadku część naszego serwisu będzie dla Ciebie niedostępna. Agua.pl wykorzystuje mechanizm cookies do: * wyświetlania komunikatów statusu (np. informacja o pomyślnym zalogowaniu się), * przechowywania identyfikatora zalogowanego użytkownika, rozpoznawania powracającego użytkownika (za pośrednictwem Google Analytics), * przechowywania informacji o aktywnej sesji