Odbiór techniczny mieszkania

Celem odbioru technicznego jest sprawdzenie, czy mieszkanie zostało wybudowane zgodnie z umową i przepisami prawa budowlanego. Deweloper zobowiązany jest do przekazania mieszkania w stanie idealnym – bez wad. W przypadku wystąpienia wad, deweloper jest zobowiązany do ich naprawy w określonym terminie.

Celem odbioru technicznego jest sprawdzenie czy:

– mieszkanie jest wolne od wad i usterek

– instalacje (elektryczna, wodna, gazowa) działają prawidłowo

– ściany, podłogi i sufit są wykonane zgodnie z umową

– okna i drzwi są szczelne

– kominy działają prawidłowo

– ogrzewanie jest sprawne

Odbioru technicznego dokonuje zazwyczaj zespół ekspertów powołany przez kupującego. W skład tego zespołu wchodzi np. architekt, inżynier budownictwa i geodeta. Zespół ekspertów sprawdza m.in. czy mieszkanie zostało odpowiednio ocieplone i czy wszystkie instalacje są zgodne z Kodeksem Budowlanym. Odbioru technicznego można dokonać także samodzielnie, jednak warto wtedy skorzystać z pomocy fachowca.

Jeśli zespół ekspertów stwierdzi jakieś usterki, sporządza protokół, w którym wyszczególnia wszystkie braki. Deweloper jest wówczas zobowiązany do naprawy usterek w określonym terminie. Dopiero po usunięciu wszystkich usterek nabywca może przejąć formalnie mieszkanie od dewelopera.

Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera  to obowiązek każdego kupującego. Dzięki temu można sprawdzić czy mieszkanie jest w pełni gotowe do użytkowania oraz czy nie ma żadnych wad.