Na czym polega terapia uzależnień dzieci? Co obejmuje?

W ciągu ostatnich 10 lat dziedzina leczenia uzależnień od narkotyków i alkoholu uległa znacznym zmianom. Wzrost użycia leków przeciwbólowych na receptę opartych na opioidach, heroiny i kokainy stworzył nowe pokolenie młodych ludzi potrzebujących leczenia uzależnień. Powstała terapia uzależnień dzieci. Na czym to polega?

Dzisiaj, typowe ośrodki leczenia uzależnień młodzieży są obsadzone przez dobrze wyszkolonych terapeutów, doradców i lekarzy. Ośrodki te mają rozsądne stawki, akceptują większość ubezpieczeń i zapewniają szeroki zakres metod leczenia.

Terapia uzależnień dzieci może być droga, ale często jest ona objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

Większość ośrodków leczenia młodzieży znajdują się w dużych metropoliach. Jednakże, istnieją pewne placówki satelitarne, które leczą młodych ludzi w obszarach wiejskich.

Znaczenie ma długość leczenia. Ambulatoryjne i mieszkaniowe ośrodki leczenia zapewniają różne poziomy opieki. Leczenie mieszkaniowe trwa zazwyczaj kilka tygodni, podczas gdy terapia ambulatoryjna trwa znacznie dłużej.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które zmaga się z nadużywaniem substancji lub uzależnieniem, ważne jest, aby wiedzieć, czego szukać w programie leczenia. Dzieci mogą cierpieć z powodu wielu różnych problemów, w tym depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, ADHD i problemów behawioralnych.

Podczas gdy nadużywanie substancji jest czynnikiem w wielu przypadkach uzależnień młodzieży, badania pokazują, że większość dzieci z uzależnieniem od narkotyków lub alkoholu najpierw rozwinęła uzależnienie od innych substancji lub zachowań, takich jak hazard, seks lub leki na receptę.