OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Aktualnie możemy obserwować kolejny milowy krok w rozwoju technik projektowania, a mianowicie wzrost znaczenia technologii BIM. Projekt wykonany w technologii BIM nie jest, tak jak w CAD tylko wizualną reprezentacją obiektów rzeczywistych, ale staje bazą danych odnośnie tych obiektów w ujęciu graficznym. Baza ta może zawierać dowolne informacje, a w szczególności dotyczące cech materiałowych i funkcjonalnych. Przede wszystkim jednak, możemy z niej uzyskać informacje odnośnie funkcji poszczególnych obiektów w całej strukturze.

Największe zalety przy wykorzystaniu oprogramowania do projektowania konstrukcji opartego o BIM zaliczyć należy:

  • Możliwość pełnej kontroli kosztów realizacji na każdym etapie projektu

  • Redukcję błędów projektowych i wykorzystywanie optymalnych rozwiązań

  • Usprawniony proces przekazywania informacji pomiędzy wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt

Oprogramowanie Allplan jest rozwiązaniem bardzo często wybieranym i polecanym przez konstruktorów. Allplan Engineering posiada liczne narzędzia i udogodnienia, które wpływają na komfort pracy i optymalizują czas prowadzenia projektów. Dzięki przenikaniu się projektowania 3D  z 2D mamy gwarancję zwiększonej precyzji naszego działania. Dzieje się to za sprawą metody tworzenia, w której najpierw powstaje rysunek w 2D, dopiero później model 3D konstrukcji. W takiej konfiguracji mamy możliwość skupienia się na pracy nad każdym z detali i szczegółów, które następnie znacząco wpływają na jakość całego projektu. Funkcje te zostały wprowadzone z myślą o użytkownikach, którzy stawiają na niezawodne i pewne rozwiązania.